Ontwikkeladvies

Op 28 december 2018 heeft een regelwijziging plaatsgevonden waardoor ALLE werkenden van 45 jaar en ouder nu gebruik kunnen maken van het gratis Ontwikkeladvies.

Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het Ontwikkeladvies is een Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkende vijfenveertigplussers.

De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door hen wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en waar nodig te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.

Het Ontwikkeladvies stelt werkenden in staat om met behulp van een loopbaanadviseur een beter beeld te krijgen van hun ‘arbeidsmarkt-fitheid’. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld, aan te vragen door de begeleidende loopbaanadviseur. Ook is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het trainen van leidinggevenden. Beide types subsidies kennen individuele en groepsmogelijkheden. De loopbaanadviseur kan zowel door de werkgever als werkende worden ingeschakeld.

Doel 
Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen te stimuleren om de regie over hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden.
De ontwikkeltraining leidinggevenden zorgt ervoor dat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies. 

Voor alle beroepsgroepen, inclusief zelfstandigen zonder personeel.
Tot eind 2018 gold de regeling voor specifieke beroepsgroepen en sectoren. Vanaf januari 2019 is de regeling echter opengesteld voor alle mensen, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werken (in loondienst en zelfstandig).

Hoe werkt het?
Iedereen die 45+ is en 12 uur per week werkt is welkom bij SAMEN. Het Ontwikkeladvies geeft je recht op 4 gesprekken met een loopbaancoach. De subsidieaanvraag en bijbehorende administratieve rompslomp verloopt via SAMEN.

Wat levert het op?
In de gesprekken bespreek je SAMEN met de loopbaancoach je vragen en ideeën over je werk, je loopbaan, je toekomst. Van deze gesprekken wordt een kort verslag gemaakt en jij maakt een ontwikkelplan, waarin je je eerste stappen op weg naar je toekomst bepaalt.
Kijk eens op de website Hoe Werkt Nederland waar alle informatie over het Persoonlijk ontwikkeladvies wordt gedeeld. Hier vind je bijv. inspirerende informatie van mensen, die het Ontwikkeladvies hebben gebruikt.

Aanmelden?
Op 22 januari om 16.30 uur is er een voorlichting over 45+ bij SAMEN. Je kunt daar al je vragen stellen en je aanmelden. Kun je er niet bij zijn? Meld je dan aan via info@samen.nu, dat kan ook. Op onze facebookpaginga vind je meer informatie over de regeling en de voorlichting.